Besloten beleggingsfonds

Een beleggingsfonds waarvan de participaties niet vrij verhandelbaar zijn. Een besloten fonds biedt bepaalde fiscale voordelen: het fonds is noch onderworpen aan ondernemingsbelasting, noch aan kapitaalsbelasting.