Best execution

Engelse term voor orderuitvoeringsbeleid. De verplichting om alle redelijke maatregelen te treffen om orders voor de cliënt tegen optimale voorwaarden uit te voeren, zodat het best mogelijke transactieresultaat wordt behaald. Hoe de bank of broker dit heeft ingevuld staat beschreven in haar orderuitvoeringsbeleid en is bij Optimix opgenomen in de “Algemene informatie inzake Beleggingsdiensten”