Betalingsbalans

Een overzicht van de betalingen die een land in een bepaalde periode aan het buitenland heeft gedaan en van de betalingen die het uit het buitenland heeft ontvangen. De betalingsbalans bestaat uit de lopende rekening en het kapitaalverkeer.