Bull market

Engelstalige beursterm voor een optimistisch gestemde markt die gekenmerkt wordt door stijgende koersen.