CAPM

Afkorting voor Capital Asset Pricing Model. Een wiskundig model dat gebruikt kan worden als hulp bij het vinden van een juiste prijs voor een effect. In het model staat de relatie tussen risico en verwacht rendement centraal. Het CAPM is een belangrijk model in de beleggingstheorie waarin het verwachte rendement (E) op een belegging uitgedrukt wordt in de termen van het verwachte rendement op de marktportefeuille (rm) en de Bèta coëfficient: E = R + (bèta)(rm - R), waar R het risicovrije rendement is. Het CAPM is gebaseerd op de Moderne Portefeuille Theorie (MPT) van Harry Markowitz.