Conjuctuur

Golfbeweging in de economie. De opgaande fase wordt ook wel hoogconjunctuur genoemd. De werkloosheid is dan laag en de consumentenbestedingen groeien stevig. De neergaande fase heet laagconjunctuur (recessie). Op de lange termijn wisselen goede en minder goede periodes elkaar af.