Coupon

De periodieke rentevergoeding die aan een houder van een obligatie wordt uitgekeerd. Term stamt uit de tijd dat er nog gedrukte obligaties aan toonder in omloop waren die werden uitgegeven door bedrijven en overheden. Deze gedrukte obligaties bestonden uit een mantel, waarmee de houder na afloop de hoofdsom (nominale waarde) kon incasseren en een blad met een groot aantal genummerde rentecoupons waarmee de houder periodiek de verschuldigde rente kon incasseren.