Couponrendement

Ook wel het directe rendement van een obligatie genoemd. Wordt berekend door het couponpercentage te delen door de koers (eveneens percentage) van de obligatie.