Cyclische ondernemingen

Cyclische ondernemingen of ‘cyclicals’ zijn ondernemingen van wie de prestaties nauw samenhangen met de economische cyclus (conjunctuur). De koersen zijn hoog wanneer de economische groei hoog is, maar hebben fors te lijden van recessies. Voorbeelden zijn de automobiel- en bouwindustrie.