Debiteurenrisico

Het risico dat iemand die een schuld heeft (debiteur) helemaal niet of te laat aan zijn verplichtingen tot betaling en aflossing voldoet.