Defensieve aandelen

Aandelen die verhoudingsgewijs niet zo gevoelig zijn voor ontwikkelingen in de economische cyclus (conjunctuur).