Deflatie

Deflatie is de procentuele afname, vaak op jaarbasis, van lonen en prijzen zoals meestal weergegeven door een verandering in een consumentenprijsindex. Deflatie is het tegenovergestelde van inflatie.