Deposito

Dit is geld dat voor een bepaalde rentevaste periode wordt ondergebracht bij een bank. De looptijd van een deposito kan variëren van een dag (zogeheten daggeld) tot enkele jaren.