Depositogarantiestelsel

Het Nederlandse depositogarantiestelsel van de Nederlandsche Bank garandeert de klant van een onder toezicht staande bancaire instelling een maximale vergoeding van € 100.000 bij een faillissement van die instelling. De vergoeding geldt per persoon, ongeacht het aantal rekeningen. Bij een gezamenlijke rekening wordt dus maximaal € 200.000 vergoed. Ook minderjarige kinderen kunnen aanspraak maken op het depositogarantiestelsel. Het Nederlandse depositogarantiestelsel geldt voor particulieren en kleine ondernemingen die volgens de Nederlandse regelgeving een verkorte balans mogen publiceren.