Depreciatie

Een depreciatie is de waardedaling van de ene munt (valuta) ten opzichte van een andere. Depreciatie is het tegenovergestelde van appreciatie.