Diversificatie

Het spreiden van een beleggingsportefeuille over verschillende vermogenscategorieën of een groot aantal effecten van dezelfde vermogenscategorie. Door diversificatie wordt de kans op een vermogensverlies van een beleggingsportefeuille beperkt.