Dividendrendement

Het uitgekeerde dividend, uitgedrukt in procenten van de koers van het aandeel.