DNB

Afkorting van De Nederlandsche Bank, de centrale bank van Nederland, opgericht in 1814. In de Bankwet van 1948 is onder meer geregeld dat DNB een naamloze vennootschap is waarvan de aandelen voor 100% in handen van de staat zijn. Ook zijn in de wet de bevoegdheden en uitvoeringstaken van DNB geregeld waarin DNB autonoom is, ook al berust de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het beleid van DNB bij de minister van Financiën.