Duration

Engelstalige term voor de resterende gemiddelde effectieve looptijd van een obligatie. Duration wordt gemeten in jaren. De koers van een obligatie met een lange duration is gevoeliger voor veranderingen in de marktrente dan die van een obligatie met een korte duration.