Duration-beleid

Onderdeel van het beleggingsbeleid voor obligaties waarbij ingespeeld wordt op de verwachte rentebewegingen.