Effectief rendement

Het verwachte totale rendement op jaarbasis van een obligatie. Bij de berekening vormt de huidige marktwaarde het uitgangspunt en is de veronderstelling dat de obligatie tot ontvangst van de nominale aflossing (het einde van de looptijd) wordt aangehouden en alle tussentijdse couponbetalingen tegen dezelfde rente kunnen worden herbelegd.