Emerging market

Engelstalige term voor een opkomende markt. Een opkomende markt is een financiële markt van een ontwikkelingsland. Een belegging in een opkomende markt wordt vaak gezien als risicovol vanwege (potentiële) politieke problemen en grotere economische instabiliteit. Door de hoge groeivooruitzichten worden ze doorgaans ook kansrijk geacht.