Emissie

De uitgifte van aandelen of obligaties om te voorzien in de financiering van een onderneming of een overheidsinstantie.