Execution only

Engelstalige beursterm om aan te geven dat een effectenorder uitgevoerd wordt op initiatief van de cliënt en nadrukkelijk niet op advies van een bank of commissionair. Specifiek geldt voor deze orders dat zij vooraf niet getoetst worden aan een risicoprofiel van de cliënt.