Exercise

Engelse term die staat voor het uitoefenen van een gekochte optiepositie. De koper van de optie heeft zelf de keuze om van zijn recht tot uitoefening gebruik te maken. Hier tegenover staat de term ‘assignment’. Bij een assignment wordt de schrijver van een optie aangewezen (aangezegd) om de verplichting tot koop of verkoop na te komen. De schrijver heeft dus niet zelf de keuze of hij aangezegd wordt of niet.