Exposure

Engelstalige beursterm voor blootstelling of positionering.