Federal Funds Rate

De Federal Funds Rate is de meest genoemde rentestand van de VS. Deze rente wordt bepaald door het FOMC, het beleidsbepalend orgaan van de Fed, en geeft weer hoeveel Amerikaanse banken in rekening brengen om Federal Funds aan elkaar te lenen. De Federal Funds zijn de verplichte reserves die banken aanhouden bij de Fed. Dit systeem zorgt ervoor dat banken die voldoende reserves bij de Fed hebben deze kunnen uitlenen aan banken met een tekort aan reserves bij de Fed.