Herbelegging

Het opnieuw beleggen van vrijgekomen gelden afkomstig uit dividenden, aflossingen of verkoop van bestaande effecten.