High (koers)

De hoogste koers van een effect tijdens een bepaalde meetperiode (bijv. handelsdag, maand of jaar).