High-yield obligatie

Obligatie uitgegeven door een onderneming van minder goede kredietkwaliteit. De couponrente op deze obligatie ligt veel hoger dan die op staatsobligaties vanwege het verhoudingsgewijs (veel) hogere kredietrisico.