Hoofdsom

Het bedrag van de aanvankelijke schuld of vordering.