Inflatie

Inflatie is de procentuele toename van lonen en prijzen over een bepaalde periode, doorgaans een jaar. In Nederland wordt de inflatie gemeten door het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en weergegeven in de consumentenprijsindex.