Inverste rentestructuur

Wanneer de korte rente hoger is dan de lange rente, spreekt men van een inverse rentestructuur.