Krach

De plotselinge ineenstorting van de koersen op de effectenbeurs.