Leadmanager

De bank die belast is met het verzorgen van een emissie, die alle voorbereidingen en coördinerend werk verricht zoals overleg over de voorwaarden en het prospectus, het aanzoeken van co-managers en het beheer van het inschrijvingsboek. Wordt het werk door meerdere banken verricht, dan spreekt men van een syndicaat en zijn er naast de leadmanager ook co-leadmanagers actief.