Leverage

Verhoging van het rendement op het eigen vermogen doordat een deel van de belegging gefinancierd is met vreemd vermogen. Is de het rendement op de belegging hoger dan de rente die over het vreemd vermogen wordt betaald, dan zal deze extra winst ten goede komen aan het eigen vermogen dat hierdoor op een hoger niveau komt te liggen dan het rendement op de belegging.