Looptijd

De termijn waarbinnen aflossingen van een lening plaatsvinden. De looptijd van een obligatie wordt bepaald op het moment van de uitgifte.