Management fee

De jaarlijkse management fee of beheerkosten, meestal uitgedrukt als percentage van het beheerde vermogen, is de vergoeding die een vermogensbeheerder voor het managen van een beleggingsfonds in rekening brengt. Deze vergoeding wordt in mindering gebracht op het vermogen van het beleggingsfonds.