Margin

Een geldbedrag dat dient als zekerheid voor het nakomen van de verplichting om op termijn, effecten, goederen of vreemde valuta te leveren of te kopen. De margin heeft als doel ervoor te zorgen dat de koper erop kan vertrouwen dat de tegenpartij altijd aan zijn verplichtingen kan voldoen.