Maturity

Engelse term en synoniem voor afloop- of aflossingsdatum: de datum waarop de hoofdsom van een vastrentende lening, zoals een obligatie, zal worden terugbetaald.