MiFID

Afkorting van Markets in Financial Instruments Directive, de Europese regelgeving op het gebied van beleggingen. De doelstelling is het bevorderen van een eerlijke, transparante, efficiënte en geïntegreerde financiële markt(en) met behoud van optimale beleggersbescherming. MiFID introduceert nieuwe en uitgebreidere verplichtingen, in het bijzonder ten aanzien van gedragsregels wat betreft zorgplicht en de inrichting van de bedrijfsvoering.