Nominale waarde

De uitgiftewaarde die op het aandeel staat vermeld. Bij een obligatie is het de grootte van de schuldvordering.