Nulcoupon obligatie

Ook ‘zero coupon bond’ of kortweg ‘zero’ genoemd. Een obligatie waar geen couponbetalingen op plaatsvinden. Het rendement wordt verkregen uit het verschil tussen de (veel lagere) uitgiftekoers en de latere aflossingskoers.