NYSE Euronext

NYSE Euronext is de naam waaronder NYSE Group en Euronext sinds hun fusie in 2007 verder zijn gegaan.