Obligatie

Is een schuldbewijs of schuldbekentenis. Door uitgifte van een obligatie kan de uitgevende instelling vreemd vermogen aantrekken voor bijvoorbeeld investeringen. Een obligatie geeft recht op (meestal) een vaste rente en op terugbetaling van de hoofdsom aan het einde van de looptijd. Obligaties kennen geen stemrecht en geven ook geen eigendomsrecht in de uitgevende instelling. Uitgevers van obligaties zijn ondernemingen, publieke instellingen en landelijke- en lokale overheden. Er bestaan verschillende soorten obligaties doordat er sprake is van een afwijkend kenmerk ten opzichte van de standaardobligatie, zoals nulcoupon obligaties, winstdelende of achtergestelde obligaties, converteerbare obligaties, premie-obligaties etc.