Omloopsnelheid

Maatstaf voor de aan- en verkoopactiviteit in een beleggingsfonds of beleggingsrekening. De marktwaarde van de gedane aan- en verkopen worden gecorrigeerd voor de omvang van stortingen en onttrekkingen, hierbij afgezet tegen de gemiddelde waarde van de beleggingen. Doorgaans wordt de omloopsnelheid op jaarbasis uitgerekend.