Onderliggende waarde

De waarde van een gestandaardiseerde hoeveelheid effecten, valuta of grondstoffen van een derivatencontract, zoals een optie of future. De meeste optiecontracten hebben bijvoorbeeld de waarde van honderd aandelen van een specifieke onderneming als onderliggende waarde.