Open-end beleggingsfonds

Een beleggingsfonds waarbij toe- en uittreding onbeperkt mogelijk is. Het aantal uitstaande participaties is niet begrensd en hun waarde wordt in hoofdzaak bepaald door die van de in het fonds berustende activa. Als er per saldo vraag is naar het fonds, worden extra aandelen uitgegeven. Als er meer aanbod dan vraag is, koopt het fonds aandelen in. Tegenovergestelde van closed-end beleggingsfonds.