Opkomende markt

Een opkomende markt is een financiële markt van een ontwikkelingsland. Een belegging in een opkomende markt wordt vaak gezien als risicovol vanwege (potentiële) politieke problemen, economische instabiliteit, een kort track record en illiquiditeit. Door de hoge groeivooruitzichten worden ze doorgaans ook kansrijk geacht.