Optie

Een beursterm waarmee het recht wordt bedoeld om gedurende een bepaalde periode (uitoefenperiode) een zeker aantal effecten te kopen (call-optie) of te verkopen (putoptie) tegen een vooraf vastgestelde koers (uitoefenprijs).